Jeugdraad Elburg

Logo JeugdraadDe Jeugdraad bestaat uit leerlingen van Elburgse basisscholen uit groep 7 en 8. Aan het begin van een schooljaar kan elke basisschool in gemeente Elburg twee leerlingen voordragen. De burgemeester benoemt de leden van de Jeugdraad in een speciale installatievergadering.

Met de Jeugdraad betrekt de gemeente de jeugd in Elburg bij wat de gemeente doet. De leden leren hoe democratie werkt. Hierbij is aandacht voor o.a. keuzes maken, overtuigen, presenteren en samenwerken.

De Jeugdraad vergadert ongeveer acht keer in het Jeugdraadsjaar (van september tot juli). De leden van de Jeugdraad bepalen samen een doel en hoe zij dat binnen het Jeugdraadsjaar willen bereiken. Raadsleden en de griffie van de gemeenteraad begeleiden hen hierin. Aan het einde van het Jeugdraadsjaar presenteert de Jeugdraad haar plan(nen) in de raadsvergadering van de gemeenteraad. Plannen van de Jeugdraad voeren we ook uit, als dat mogelijk is en het past binnen het beschikbare budget.

Bekijk de activiteiten van de Jeugdraad Elburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie: griffie@elburg.nl (tel.0525 688 688).

Groepsfoto Jeugdraad Elburg 2023-2024