Koninklijke onderscheiding

Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen met bijzondere prestaties of verdiensten voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking begint met een voordracht. De voordracht wordt veelal gedaan door iemand uit de vereniging of instelling die de bijzondere inzet zeer waardeert. Maar ook familieleden of buren kunnen het initiatief nemen om een voordracht te doen.

Voor elke uitreiking wordt een moment gekozen. Bijvoorbeeld:

  • tijdens de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag;
  • tijdens een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum).

Voorwaarden

De voorwaarde voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding is:

  • De persoon die u voordraagt heeft persoonlijk bijzonder werk verricht voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Aanvraag

Het voorstelformulier vindt u op www.lintjes.nl.

Termijn

  • Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.
  • Wilt u de onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen op Koningsdag laten uitreiken? Vraag het lintje vóór 1 mei aan.

Aanpak

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

  • Vul het voorstelformulier in op www.lintjes.nl.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
  • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Voorstelformulier voor een Koninklijke Onderscheiding