Gemeentelijke onderscheiding

Veel mensen zullen deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich gedurende langere tijd voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Als blijk van waardering wil de gemeente personen die veel hebben betekend voor de gemeente Elburg en/of voor de plaatselijke gemeenschap op een bijzondere wijze eren.

De gemeente Elburg kent twee onderscheidingen:

  • het ereburgerschap van de gemeente Elburg;
  • de erepenning van de gemeente Elburg.

Op de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen is de Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen van toepassing.

Voorwaarden

Voor het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding gelden de volgende criteria (citaat verordening):

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen die op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de Elburger gemeenschap in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen en/of aan personen die gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied.

Het besluit tot toekenning van het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad, op voordracht van burgemeester en wethouders, het presidium gehoord. De beraadslagingen en besluitvorming over de toekenning van het ereburgerschap geschieden in een vergadering met gesloten deuren;

Erepenning

De erepenning van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich voor de gemeente Elburg op algemeen erkende wijze op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk of sport terrein, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

Het besluit tot toekenning van de erepenning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders, het presidium in beslotenheid gehoord.

Aanpak

Iedereen kan personen, van wie men meent dat ze voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen, voordragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat via e-mail: secretariaat@elburg.nl.