Het resultaat en een realistische planning

portretfoto Lyda Sneevliet-RadstaakBlijkbaar is het voor de politiek in Elburg heel hard werken om geld te regelen voor belangrijke wensen. Dan gaat het om geld voor scholen, dorpshuizen, wegen, cultuur en meer. Ik las dit in de Huis aan Huis van 7 mei. ‘In een andere gemeente kan het wel’, zo wordt een beetje jaloers vastgesteld. Terwijl die andere gemeenten er financieel minder goed voor staan…

Het klopt, dat Elburg haar zaakjes goed op orde heeft. En het klopt ook, dat we al jaren vertellen dat het lastig is om de begroting rond te krijgen. Toch moeten we elke keer weer uitleggen, waarom we het vorige boekjaar met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit positieve ‘resultaat' komt vaak doordat we geld door omstandigheden (nog) niet konden uitgegeven. Bijvoorbeeld dat we geld voor bepaalde doelen in 2024 al eind 2023 hebben ontvangen.

Wat je nog niet uitgeeft, dat hou je over. Dit is net als thuis, als je aan het eind van het jaar in je portemonnee kijkt. Maar je gaat het nog wel uitgeven, de doelen zijn niet weg!

Het is een uitdaging om de raad meer ruimte te bieden om keuzes te maken. Het college komt daarom binnenkort met een Perspectiefnota, met daarin alle bekende wensen en noden. Er zit ook een lijst bij met keuzemogelijkheden die we zien. Het is de eerste keer, dat dit zo wordt gedaan en dus best een beetje spannend. Als de raad het wil, dan hebben we ruimte voor de wensen die er zijn. Wat we niet moeten doen is onszelf overschatten. We zijn nu eenmaal een kleine gemeente en we kunnen het vaak niet alleen. Soms hebben we wel geld, maar geen mensen om het werk te doen. En om onze wensenlijst lang te maken is geen kunst. En het te laag inschatten van de kosten is een eitje.

We willen er daarbij voor zorgen dat de organisatie het werk aan kan. We willen de procedures tijdig kunnen afronden. Een realistische planning van zaken in de tijd helpt. Ook wanneer het gaat om de lengte van de financiële polsstok. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad de keuzes, net als overal in ons land.

Lyda Sneevliet, wethouder