Welbegrepen eigenbelang

brug GenuaNog geen twee jaar nadat de verkeersbrug in Genua instortte, is de nieuwe brug alweer gebouwd en in bedrijf genomen. Een wonder, zou je denken. De burgemeester van Genua heeft er stevig aan getrokken om dit mogelijk te maken. Niks 'on hold'! Terecht natuurlijk, zelfs als hij alle inspraak en procedures gewoon heeft overgeslagen, zoals ik onlangs las. Het is verleidelijk om zoiets vaker te doen! Efficiënt werken volgens de bedoeling, niks mis mee toch?

Maar deze manier van werken kan wel een probleem worden. Want als deelbelangen worden gediend, dan moet de ene groep winnen en heeft de andere het nakijken. Of het milieu. Of de natuur. Of onze eigen gezondheid. Of een hele sector die per ongeluk niet aan tafel zat.

Keuzes worden dan steeds ingewikkelder, want we willen het liefst 'win-win' bereiken. Het lukt niet langer om een eenvoudig besluit te nemen. We krijgen meer regels in plaats van minder. Tegelijkertijd neemt het wantrouwen toe, omdat je nu eenmaal niet overal bij kunt zijn. Een duidelijke en heldere lijn is steeds lastiger te ontdekken.

Met de val van het kabinet lijkt het land van 'op slot' naar 'on hold' te zijn gegaan. En nu de verkiezingen er weer aan komen, zijn grote woorden als democratische rechtstaat, bestaanszekerheid en goed bestuur aan de orde van de dag. Maar wat mij betreft zijn dat heel gewone oude waarden in nieuwe woorden.

Als wethouder van onze mooie gemeente sta ik met velen te popelen. We willen weer woningen bouwen. We willen weer perspectief voor de landbouw hebben. En zicht op natuurherstel door verbetering van de lucht en het klimaat. Natuurlijk houden we ons daarbij aan procedures en vragen we inwoners om met ons mee te denken. Samen komen we verder! Maar wel graag met een goede analyse van de problemen. Daarbij horen een set heldere regels en een duidelijke lijn vanuit Den Haag.

Daarom hoop ik, dat in november zoveel mogelijk mensen gaan stemmen vanuit de overtuiging, dat het algemene belang uiteindelijk in lijn ligt met ons welbegrepen eigenbelang.

Lyda Sneevliet, wethouder