AZC Oldebroek

Portretfoto Jan Nathan RozendaalIk wil het in deze column hebben over iets wat veel mensen bezighoudt. Dit betreft de mogelijkheid dat er een AZC komt in Oldebroek, aan de Bovendwarsweg. Ik krijg daar heel verschillende reacties op. En ik snap dat. Er zijn mensen die zich zorgen maken. Zorgen over de veiligheid. Of zorgen over de saamhorigheid in het dorp. Hoe kunnen we die versterken, ofwel onze tegenstellingen overbruggen? Hoe geven we de taakstelling die voortvloeit uit de onlangs vastgestelde spreidingswet een goede plek in onze gemeente? Hoe vangen we mensen op die asiel hebben aangevraagd? En ik weet, er zijn zorgen over hoe zij ontvangen worden. Ik snap al die zorgen.

Wat is de huidige situatie?

In juni gaf het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan dat ze de ‘oude' AZC-locatie aan de Bovendwarsweg in Oldebroek weer in gebruik wilden nemen en daarvoor een vergunningaanvraag wilden voorbereiden. Daarover heeft het COA de afgelopen tijd contact gezocht met Defensie en met de provincie. Inmiddels heeft het COA laten weten dat Defensie geen belemmeringen ziet. Vanuit de provincie volgt naar verwachting binnenkort duidelijkheid. Die volgt na de afronding van de onderzoeken over stikstof en natuur. Wanneer er ook geen belemmeringen vanuit de provincie zijn, dan zal het COA waarschijnlijk officieel de vergunningaanvraag in gang zetten.

De gemeente Oldebroek zal dan moeten beoordelen of de vergunningaanvraag aan alle eisen voldoet en verleend kan worden. Daarnaast zal het COA dan met de gemeente Oldebroek afspraken maken. Die gaan over allerlei zaken die komen kijken bij de heropening van een AZC op die locatie. Bijvoorbeeld de onderwerpen, veiligheid, integratie en inburgering, dagbesteding, werk, kerk etc. Hierna volgt een bespreking in de gemeenteraad van Oldebroek, voordat deze afspraken definitief worden.

De gemeente Oldebroek heeft aangegeven om samen met het COA actief in gesprek te gaan met alle betrokkenen zodra het duidelijk is dat er een officiële vergunningaanvraag komt. Zij gaan dan ook in gesprek met onze gemeente, onze inwoners, winkeliers, kerken, maatschappelijke organisaties, ondernemers etc. Er komen dan momenten waarop iedereen kan meedenken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de afspraken die we met elkaar en het COA moeten maken. En ook onze gemeenteraad zal daar actief bij betrokken worden. Op dit moment is er dus nog veel onduidelijk. We weten nog niet of er een officiële vergunningaanvraag komt. We weten nog niet wat daar dan precies in zal staan. En we weten nog niet wat de afspraken rond zo’n mogelijk AZC worden. Als uw burgemeester houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gesprek

Net als bij andere onderwerpen ben ik altijd bereid om het gesprek aan te gaan. Ook al weten we nu nog niet veel. Zo sprak ik onlangs met de winkeliers op ’t Harde. En ik kreeg een uitnodiging van een van de kerken in ’t Harde om erover te spreken. En ik ben benaderd door een bewoner van de Bovendwarsweg op ’t Harde. Op die uitnodigingen ga ik graag in.

Ondertussen kijken we hoe we op een goede manier samenlevingsbreed het gesprek kunnen voeren. Want dat is bij zo’n ingewikkeld dossier heel belangrijk: zorgen dat we op een juiste manier met elkaar in gesprek blijven, met respect voor alle meningen en zorgen.

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester gemeente Elburg