Regeren is vooruitzien

Uithangbord Pace e BeneDames en heren,

Regeren is vooruitzien. 2024 is een belangrijk jaar voor ons college en onze gemeenteraad. We zijn halverwege een bestuursperiode. In 2022 hadden we gemeenteraadsverkiezingen. In 2026 opnieuw. Dit jaar zullen we dus terugkijken en vooruitkijken. Welke plannen zijn al gerealiseerd en wat willen we de komende twee jaar nog realiseren?

Er staan dit jaar ook belangrijke keuzes op de agenda. De gemeenteraad gaat, op voorstel van het college, een toekomstvisie voor onze gemeente vaststellen: de zogenaamde omgevingsvisie. Daarin komen belangrijke keuzes aan bod, zoals:

  • waar willen we nieuwe woonwijken?
  • waar komen nieuwe bedrijventerreinen?
  • wat is er qua zorg en onderwijs nodig en waar geven we dat een plekje?
  • wat is er nodig om de bereikbaarheid van onze gemeente te verbeteren?
  • etc.

Hiervoor zijn de afgelopen maanden al de nodige ideeën bij u opgehaald. Nu moeten college en gemeenteraad keuzes daarin maken. Ik wens hen daarbij heel veel wijsheid en inzicht toe! Overigens is 2024 een mooi jaar om zo'n toekomstvisie vast te stellen. Want dit jaar bestaat onze gemeente 50 jaar. Wat is er mooier dan jezelf in zo’n jubileumjaar een toekomstvisie cadeau te doen. Daarbij horen we natuurlijk ook graag wat u van onze visie vindt. Dus bij dezen de uitnodiging om te blijven meedenken.

Wat het nieuwe jaar ons brengen gaat, weten we niet. We zijn allemaal met onze eigen gedachten een nieuw jaar binnen gegaan. Ik moest denken aan een vakantie van jaren terug. We waren in Assisi. Wanneer je door die prachtige stad wandelt, zie je bij veel huizen een bordje hangen met de tekst 'Pace e Bene'. Dat is de groet die Franciscus uitsprak als hij een woning binnen ging. Een soort drempelgebed dus. Die woorden kun je vertalen met ‘vrede en alle goeds’. Een prachtige groet, vind ik. Nu wij de drempel van een nieuw jaar zijn over gegaan, wens ik u dat ook allen toe:
Vrede en alle goeds!

Jan Nathan Rozendaal, Burgemeester gemeente Elburg