Verzoek Wet Open Overheid (WOO)

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden

Verzoek Wet open overheid 

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Woo. Ons advies is om eerst de informatie op te vragen of in te zien, zonder een beroep te doen op de Woo. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant Contact Centrum. Bent u journalist? Dan kunt u vragen naar onze communicatiemedewerkers. Komt u er niet uit of heeft u specifieke vragen over de Woo, dan kunt u terecht bij onze Woo-contactpersoon. Onze medewerkers zijn bereikbaar via 0525-688688.

Aanvraag

Een Woo-verzoek indienen bij de gemeente Elburg kan door een ondertekende brief te sturen, gericht aan het college van burgemeester & wethouders. Dit kan niet per e-mail. Wanneer u een digitaal verzoek in wilt dienen kan dat alleen via dit formulier: Indienen Woo-verzoek. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Bedrijven kunnen inloggen met E-herkenning.

Indienen Woo verzoek

Aanpak

Voorwaarden indienen verzoek
Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:
1.    Het verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid (dit is informatie over beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan); en
2.    Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen.