WOZ-waarde bij woningen in aanbouw

Is er een omgevingsvergunning verleend? Dan bepaalt de waarde van de grond en de bouwkosten de WOZ-waarde. Op 1 januari 2023 kijken we hoever het pand klaar is (toestandspeildatum).

Heb je een woning of pand verbouwd? Dan kijken we of de waarde van een woning is gestegen of gedaald (waardepeildatum 1-1-2023)

Is het pand:

  • verbouwd
  • opgeleverd
  • gesloopt

Na 1 januari 2023 taxeert de gemeente het pand op basis van de situatie op 1 januari 2023. Dit heet de toestandspeildatum. De waardeverandering neemt de gemeente pas het volgende jaar mee bij de WOZ-beschikking.

Voor niet verbouwde of gesloopte woningen in 2023 geldt dat de waardepeildatum gelijk is aan de toestandspeildatum.

Opvragen WOZ-waarde