WOZ-waarde

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Wij gaan uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Hierbij kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen van andere verkochte woningen. Voor bedrijven en andere grote gebouwen kijkt de gemeente naar huurcijfers en herbouwwaarde.

Opvragen WOZ-waarde