Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten en greppels.

De gemeente Elburg heft alleen rioolheffingen van de gebruiker.

Kosten

Er geldt een tarief van € 226,15 voor woningen.

Voor een bedrijf geldt het volgende tarievenstelsel:

  • € 226,15 voor de eerste 200 m³;
  • € 173,45 per eenheid boven de 201 m³ tot en met 50.000 m³;
  • € 160,65 per eenheid boven de 50.001 m³ tot en met 150.000 m³;
  • € 129,55 per eenheid boven de 150.001 m³ tot en met 250.000 m³;
  • ‚Äč€ 106,50 per eenheid boven de 250.001 m³.

Voor garageboxen die in de bebouwde kom staan, die niet aangesloten zijn op het riool, maar wel hemelwater afvoeren, zijn op grond van de belastingverordening vrijgesteld van de heffing.

Voor bedrijfspanden, die niet aangesloten zijn op het riool maar wel hemelwater afvoeren geldt een vast tarief van € 53,55.

(tarieven 2024)