Onroerendezaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorgebouwen en garageboxen. Bij een bedrijfspand betaalt ook de gebruiker van het gebouw onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Heeft u halverwege het jaar een nieuwe woning gekocht? Dan betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder gebruiker van een bedrijfspand.
  • Bent u eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting.