Kwijtschelding heffingen

Als u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw heffing kwijtschelden. U hoeft de heffing dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de heffing. U betaalt dan minder. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Na ontvangst van uw aanslag kunt u de kwijtschelding binnen 6 weken aanvragen.

Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf heeft en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen.

Kwijtschelding aanvragen

Automatische kwijtschelding

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan niet elk jaar een aanvraag in te dienen. U moet de gemeente wel toestemming geven om uw gegevens automatisch te controleren. Het gaat dan om de gegevens van het UWV, RDW en Belastingdienst.

Er wordt geen kwijtschelding toegekend:

  • Als u een auto of motor bezit die meer waard is dan € 3.350,-. Tenzij de auto of motor om medische redenen of beroep onmisbaar is.
  • Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt er geen kwijtschelding meer verleend voor een extra container.

Kostendelersnorm

Bij het beoordelen van uw aanvraag is de kostendelersnorm van toepassing. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de kostendelersnorm.

Door de kostendelersnorm kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Beslissing op uw aanvraag

Als uw aanvraag in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling. We proberen om binnen 3 maanden op uw aanvraag te beslissen. Lukt het niet om uw aanvraag binnen deze termijn te beoordelen, dan mag de gemeente de termijn één keer verlengen.

Voorwaarden

  • U kunt kwijtschelding aanvragen als u een aanslag heeft ontvangen.
  • Uw inkomen is minimaal en u heeft geen vermogen.

Toetsing Inlichtingenbureau

Voor de toetsing maakt de gemeente gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij het UWV over uw inkomen. Bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over uw voertuigbezit en bij de Belastingdienst over uw inkomen en vermogen.

Als het nodig is vragen wij u om meer informatie.