Bezwaar belastingen of WOZ-waarde

Elk jaar ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Met deze aanslag maakt de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde aan u bekend. Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde of een aanslagregel, neem dan contact op met een belastingmedewerker.

Bent u het na deze uitleg nog niet eens met de WOZ-waarde of een ander onderdeel van uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de heffingsambtenaar die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

Is er nog niet op het bezwaar beslist dan is de aanslag rechtsgeldig. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

Bezwaarschrift indienen

Termijn

Het afhandelen van uw bezwaar kan enige tijd duren. Dient u uw bezwaar in voor 20 november dan beantwoordt de gemeente u uiterlijk op 31 december. Bezwaren die u indient tussen 20 november en 31 december hebben een andere beslistermijn.

Aanpak

In een bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • De datum waarop u het bezwaar opstelt;
  • Het nummer wat op de aanslag staat (aanslagnummer);
  • Uw redenen waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag);
  • Ondertekening van het bezwaarschrift door de persoon van wie naam op de aanslag staat.

Vermeld het woord “bezwaar” in de linkerbovenhoek van de envelop.

Voor de DigiD- aanvraag dient u in het bezit te zijn van een DigiD-inlogcode

Bezwaar & beroep

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de gemeente t.a.v. de heffingsambtenaar.
U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk of via het digitale formulier indienen. 

Gemeente Elburg
Postbus 70
8080 AB Elburg
T. 0525 688 688

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Ga dan binnen 6 weken in beroep. U dient hiervoor een beroepschrift in. Bij de beslissing over uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.