Betalingsregeling

Als u niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u afspreken. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting, de legesnota, pacht of het leerlingenvervoer in termijnen mag betalen. 

Betalingsregeling aanvragen

Aanpak

U heeft nodig:

  • Het laatste afschriften van bank- en spaarrekening.

Termijn

  • De gemeente handelt uw aanvraag binnen 2 weken af.
  • Als behandeling niet mogelijk is, krijgt u bericht wat de reden daarvan is.
  • Wanneer u een betalingsregeling heeft aangevraagd, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt vast of u voor de regeling in aanmerking komt. Na besluitvorming krijgt u een beschikking toegestuurd.