Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u automatisch betalen. U geeft de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af te schrijven. Wilt u iets aanpassen of het automatisch betalen stoppen? Vul dan het formulier in. U kunt inloggen met DigiD en voor bedrijven met E-herkenning.

Automatische incasso

Voorwaarden

  • U moet een geldig IBAN-rekeningnummer doorgeven.

Aanpak

Wanneer u nog geen machtiging heeft afgegeven dan ontvangt u bij de aanslag gemeentelijke belasting een groene machtigingskaart. Gebruik de kaart om de machtiging af te geven of vul bovenstaand formulier in. De gemeente schrijft de aanslag dan in 8-maandelijkse termijnen af. De eerste afschrijving volgt aan het einde van de volgende maand na de datum van de aanslag. Is bijvoorbeeld de datum op de aanslag 28 februari. Dan zal de eerste afschrijving op 30 maart zijn.

Termijn

  • De gemeente handelt uw aanvraag na binnenkomst binnen 2 weken af.
  • De gemeente behandelt alleen de aanvraag van een compleet ingevuld formulier.
  • Als directe behandeling niet mogelijk is, berichten wij u wat daarvan de reden is.
  • U ontvangt een e-mail met daarin uw zaaknummer.