Gebruik milieupas

Vaak gaat het aanbieden van huishoudelijk afval goed, soms ook niet. Graag leggen we uit wat wel én wat niet kan.

Sinds 1 januari kunnen inwoners terecht bij Milieupark Van Werven Bovendwarsweg 93 voor grof huishoudelijk afval. Wij zien dat inwoners de weg naar het milieupark Van Werven goed weten te vinden.

Grof huishoudelijk of bedrijfsafval?

Inwoners kunnen met hun eigen milieupas grof huishoudelijk afval zoals tuinafval aanbieden. Dat kunnen alleen zijzelf doen. Naast inwoners bieden ook bedrijven zoals klusbedrijven en hoveniers grofvuil aan. Soms gebeurt dat op de milieupas van een inwoner. Dat is niet de bedoeling, omdat het dan om bedrijfsafval gaat.

Waarom is er een verschil tussen grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval?

Voor bedrijfsafval gelden andere tarieven dan voor grof huishoudelijk afval. De kosten voor het overslaan, transporteren en verwerken van ontvangen (grof) huishoudelijk afval en grondstoffen worden betaald uit de afvalstoffenheffing. Bedrijven en verenigingen betalen géén afvalstoffen-heffing aan de gemeente en mogen daarom geen afval storten op het milieupark. Bedrijven kunnen hun afval kwijt bij een particulier afvalbedrijf.

Benadeel andere inwoners niet, bied uw afval op de juiste manier aan

Inwoners worden bij misbruik van de milieupas benadeeld, omdat de extra kosten van oneigenlijke stortingen uiteindelijk voor rekening van alle inwoners is. Gebruik de milieupas dus alleen voor uw eigen grof huishoudelijk afval. Zo houden we met elkaar de afvalkosten en daarmee de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk.

Milieupark accepteert milieupassen alleen bij gebruik door inwoners (particulieren)

Medewerkers van het milieupark accepteren afval van een klusbedrijf, hovenier of ander bedrijf niet als het bedrijf een milieupas van een inwoner gebruik. Het bedrijf betaalt de tarieven die gelden voor bedrijfsafval.

Waarom treden we bij misbruik op?

Het misbruiken van een milieupas is strafbaar. Om te voorkomen dat andere inwoners de dupe worden van misbruik via de afvalstoffenheffing treden we op als dat nodig is. Dat kan met een boete of zelfs het intrekken van een milieupas.

Milieupas

Bij verhuizing kan de pas ingeleverd worden bij het milieupark/grondstoffenstation of de balie van het gemeentehuis. Wanneer u geen milieupas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via Aconov. De helpdesk van Aconov is te bereiken via: 0800 222 41 11.