Aangepast tarief 2024 voor milieupashouders

Als inwoner van de gemeente Elburg kunt u uw grof huishoudelijk afval vanaf 1 januari 2021 aanbieden bij het huidige milieupark Van Werven aan de Bovendwarsweg 93 in Oldebroek. Het gaat om afval en grondstoffen die u niet via uw reguliere containers aan huis of verzamelcontainers kunt aanbieden. Let op: deze aanbiedlocatie gaat veranderen naar het nieuwe grondstoffenstation aan de Broeklandstraat in Elburg. De ingangsdatum is nog niet bekend.
U kunt dus tijdelijk bij het milieupark Van Werven uw afval en grondstoffen gescheiden aanbieden. Aanbieden van afval is alleen mogelijk met behulp van de milieupas. Bekijk hieronder het tarief per grondstof.

LET OP! Voor de betaalde afvalstromen geldt een minimumtarief van € 5,00. Voor gratis afvalstromen geldt dit niet.

Aangepast tarief 2024 voor milieupashouders in €/ton:

 • Grof restafval: € 150,-
 • Bouw- en sloopafval (niet) sorteerbaar: € 200,-
 • Dakleer: € 250,-
 • Plastic verpakkingen: € 15,-
 • Tapijt: € 135,-
 • Piepschuim: € 200,-
 • A/B hout: € 35,-
 • C hout: € 75,-
 • Schoon puin < 70 cm: € 5,-
 • Schone grond max. 1 m3: € 25,-
 • Autobanden zonder velg (max.5 st): € 7,-
 • Tractor/shovel/overig banden: € 25,-
 • Asbest max. 1 m3  + in verpakking Van Werven: € 50,-
 • Grof tuinafval: gratis
 • Harde kunststoffen: € 10,-
 • Metalen: gratis
 • Oud papier & karton: gratis
 • Vlakglas: € 10,-
 • Electr(on)ische apparaten, verpakkingsglas: gratis
 • Matrassen: gratis

Aanbiedregels voor asbest:

Asbest (gelijkend) materiaal kan alleen ingenomen worden indien er vooraf een asbestzak is gekocht op de locatie Bovendwarsweg. Hierbij krijgt de klant het “afvalstroomnummer” en is daarbij de locatie bekend. Hierna kan het asbest aangeboden worden (dus op de juiste wijze verpakt en voorzien van juiste gegevens).