Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, duurt het even voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. Tot die tijd heeft u geen inkomen. Met een voorlopig voorschot krijgt u alvast geld om deze tijd te overbruggen.

Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u heeft ontvangen als voorschot terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan trekken wij het voorschot dat u heeft ontvangen af van uw eerste bijstandsuitkering.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot op de bijstandsuitkering zijn:

  • U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Aanvraag

Zo vraagt u een voorschot bij de gemeente aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • recente bankafschriften
    • eventueel een bewijs van uw schulden