Aanvraag subsidie voor verenigingen en instellingen

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een of meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren voordat u de aanvraag invult. Het totaal aantal MB's van alle bijlagen mag niet groter zijn dan 10 Mb.

1.    Activiteitenplan: voor welke activiteit(en) vraagt u subsidie aan en welke doelen en resultaten worden nagestreefd
2.    Begroting (inkomsten en uitgaven) van de te organiseren activiteiten

Als voor de 1e keer subsidie wordt aangevraagd
1.    Oprichtingsakte
2.    Statuten
3.    Jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar

Let op: zorg dat u deze bijlagen digitaal beschikbaar heeft, want u kunt het online formulier niet tussentijds opslaan en u wordt na 15 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd.