Bijlage model B verklaring leidinggevende

Informatie vooraf

Bij dit formulier moet u de verklaring sociale hygiëne meesturen. Let op dat u deze vooraf opslaat op uw computer. 

Let op:
Uw leidinggevende moet dit formulier mede ondertekenen. Hiervoor moet de leidinggevende aan het eind van dit formulier, inloggen met ziijn/haar DigiD.