Mutatieformulier

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Toelichting op dit mutatieformulier

  • U bent wettelijk verplicht om alle wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de hoogte en voortzetting van uw uitkering, door te geven. De wijzigingen geeft u door via dit formulier.
  • Enkele voorbeelden zijn: Inkomen, vakantieaanvragen, in- of uitwonend kind of partner, verhuizing, erfenis en wijziging van bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer of emailadres, 
  • Wijzigingen in uw situatie dient u binnen vijf werkdagen nadat de wijziging is ontstaan, door te geven. Als u het te laat inlevert, kan de bijstand worden verlaagd.
  • Ook als u de wijziging eerder telefonisch dan wel op een andere wijze heeft gemeld, moet u dit formulier invullen en binnen vijf werkdagen inleveren.
  • Bewijsstukken dient u mee te sturen met dit formulier.
    Let op: Zorg ervoor dat u deze heeft opgeslagen op uw computer voordat u dit formulier gaat invullen. 
  • Als u een partner heeft, moet uw partner ook via DigiD inloggen aan het eind van het formulier.