Stemmen bij verblijf in buitenland

Kan ik stemmen voor het Europees Parlement als ik in het buitenland ben?

In Nederland is op donderdag 6 juni de verkiezing voor het Europees Parlement. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u op 6 juni in het buitenland? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Ga na welke situatie voor u geldt en lees hoe u kunt stemmen vanuit het buitenland.

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Bent u op 6 juni 2024 in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk of studie? En staat u wel ingeschreven in de gemeente Elburg? Dan kunt u stemmen via een machtiging (volmacht) of per brief.

Iemand anders machtigen

U kunt een andere kiezer vragen om voor u te stemmen met een machtiging. Dat kunt u al regelen voordat u uw stempas heeft gekregen. Bijvoorbeeld voor u op vakantie gaat.

Per brief stemmen

Bent u langere tijd in het buitenland? En heeft u daar een adres? Dan kunt u ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Dat moet u aanvragen bij de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk donderdag 9 mei 2024 (23.59 uur Nederlandse tijd) zijn ingediend bij de gemeente Den Haag. Op de website van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de registratie voor kiezers buiten Nederland.

Stemmen als uitgezonden militair in het buitenland

Bent u als Nederlandse militair tijdens de Tweede Kamerverkiezing (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht).

Kijk voor meer informatie over stemmen in het buitenland op de website van de rijksoverheid.

 

 

Kijk voor meer informatie over stemmen in het buitenland op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/