Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u niet in staat om zelf uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand hiervoor machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 3 manieren.

 • U machtigt iemand door overdracht van de stempas. De gemachtigde gebruikt uw stempas. Dit kan alleen als deze persoon in dezelfde gemeente staat ingeschreven als u en in deze gemeente uw stem uitbrengt. Dit noemen we een onderhandse volmacht. U vult dan de gegevens van de gemachtigde in op de achterzijde van uw stempas.
 • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.
 • U kunt iemand digitaal machtigen met DigiD.

Voorwaarden

 • u kunt voor maximaal 2 personen per volmacht stemmen.
 • u dient de volmachtstem(men) tegelijk uit te brengen met uw eigen stem.
 • u dient bij het stemmen de machtiging(en) te laten zien.
 • u dient zichzelf te kunnen legitimeren als gemachtigde.

Aanpak

Onderhandse volmacht
 • De kiezer kan een andere kiesgerechtigde uit dezelfde gemeente machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 • De kiezer tekent het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas en laat deze ook door de gemachtigde ondertekenen.
 • De kiezer geeft de omgezette stempas met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
Digitale aanvraag volmacht
 • Bij online aanvraag moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde inloggen met DigiD.
 • Als u digitaal een volmacht aanvraagt dan wordt uw oude stempas direct ongeldig verklaard en kunt u zelf niet meer stemmen.
 • De digitale aanvraag voor een volmacht kan tot en met maandag 3 juni 2024 17:00 uur worden ingediend. Daarna kunt u alleen persoonlijk een aanvraag bij de balie doen en ontvangt u direct de volmacht. 

Volmacht aanvragen met Digid

Schriftelijk aanvraag volmacht
 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier schriftelijke volmacht (pdf, 139kb) van de gemeente.
 • Vul uw deel in en laat daarna degene die u wilt machtigen het andere deel invullen.
 • Het formulier stuurt u naar gemeente Elburg, Antwoordnummer 272, 8070 VK Elburg. Het formulier dat per post wordt verzonden moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen.
 • Persoonlijk kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12:00 uur de aanvraag indienen bij de balie van Burgerzaken.
 • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.

Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.