Openbare zitting vaststelling uitslag

Na het tellen van de stemmen van alle stembureaus door het Gemeentelijk Stembureau op vrijdag 7 juni 2024, wordt de zitting van het GSB geschorst.
Vervolgens wordt op maandag 10 juni 2024 om 9.00 uur de zitting van het GSB heropend. Deze zitting is openbaar. In deze zitting stelt het GSB de uitslag vast en wordt deze openbaar gemaakt. Na sluiting van de zitting van het GSB worden alle relevante processen-verbaal - en de uitslag van de gemeente Elburg gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze processen-verbaal liggen vanaf dan ook ter inzage in het gemeentehuis.