Niemand kan de toekomst voorspellen…

Portretfoto Henk WesselVolgens mij zijn we dat alvast samen eens. Met al onze kennis en kunde blijft het voorspellen van ‘de toekomst’ een hachelijke onderneming. Toch zie je veel mensen, bedrijven, economen de bekende glazen bol van stal halen. Zij proberen een tipje van de sluier die nog over 2024 ligt op te lichten. Ik geef toe dat vanuit mijn interesse in alles wat met economie te maken heeft ook ik zo nu en dan de tent van de toekomstvoorspellers of waarzeggers binnenga.

De Nederlandse economie blijkt best behoorlijk stabiel, ook in onrustige tijden waarin we samen in verkeren. De werkeloosheid gaat iets omhoog maar is echt heel erg laag. Ook zien we de inflatie weer richting normale proporties gaan. De economische groei zal in 2024 misschien een kleine stijging laten zien.

Gelukkig zijn de energieprijzen weer lager. Maar vrede in de wereld wordt een steeds schaarser product. En oorlogen of de dreiging daarvan hebben, zoals bekend, een grote invloed op olie- en dus energieprijzen.

Ondanks de stijgende hypotheekrente blijven de prijzen voor de nauwelijks beschikbare woningen erg hoog. De gijzeling door de stikstofcrisis en het achterwege blijven van een duidelijke aanpak vanuit ons demissionaire kabinet spelen hierbij een belangrijke rol. Het achterblijven van de woningbouw heeft grote gevolgen, als eerste voor natuurlijk de woningzoekende. Maar ook de bouwsector en de hieraan verbonden toeleveranciers zullen hier de gevolgen van ondervinden. Overigens kan het volgens mij niet anders dat met de stijgende rente ook het tekort op de begroting van onze rijksoverheid toeneemt. Dat gaan we samen merken of betalen.

Goed nieuws is er voor hen die willen (en kunnen) werken. Er zijn voldoende baankansen, vooral in de sectoren zorg, onderwijs, ICT en techniek. De grote bouwopgave en de energietransitie blijven hierin grote aanjagers.

Wel houden de zorgen over de alsmaar toenemende spanningen in de wereld ons allemaal bezig. Het maakt ons onzeker en zeker niet alleen in financieel en economisch opzicht. Het laat ons ook en vooral zien hoe beperkt en weinig maakbaar alles is.

Laten wij vrede zoeken daar waar wij invloed hebben en elkaar vertrouwen en vasthouden. Niemand kan de toekomst voorspellen…. Ik wens u voor 2024 veel Heil en Zegen!

Henk Wessel, wethouder