Samenwerken loont

Portretfoto Henk WesselOp woensdag 22 november 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Binnen de gemeente Elburg werken we hard aan de voorbereidingen. Zelf volg ik – vanuit mijn belangstelling voor de landelijke politiek – veel debatten en toespraken. Ondertussen hebben veel partijcongressen plaats-gevonden en klinken er mooie beloftes en stevige woorden.

Allereerst valt op dat in de verschillende verkiezingsprogramma's het woord 'samenwerking' of 'samenwerken' vaak te lezen valt. Dat klinkt als iets heel nieuws…. U snapt al dat ik er wat genuanceerd tegenaan kijk. Ons mooie land is een complex geheel van allerlei samenwerkingsverbanden.
Dit is ook het geval bij de gemeente Elburg. Bijvoorbeeld de samenwerking Regio Zwolle. Met 22 gemeenten uit 4 provincies, van Hardenberg tot Urk, werken we samen aan onderwerpen als huisvesting, economie en bereikbaarheid. Onlangs hadden we de trekker economische samenwerking op visite. We gaven Paul Guldemond, wethouder in Zwolle, een rondleiding in ons Techlab. Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen het Nuborgh College, het bedrijfsleven en de gemeente Elburg. En wie weet staat deze model voor een volgende samenwerking: de ontwikkeling van een Zorglab.

Ik kan u nog veel meer vertellen over andere samenwerkingen, bijvoorbeeld op specifieke producten, zoals de inzameling en verwerking van ons afval en van ons riool. Daar is het doel om dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk af te hechten. Zo werken we nu aan een nieuw contract voor onze afvalinzameling.
Kortom, samenwerken in verkiezingstijd klinkt bij mij als ‘nieuwe wijn in oude zakken’. Waar wij als gemeenten samenwerken om de kosten te drukken lijkt de Haagse samenwerking uit op het tegenovergestelde. Lage kosten en efficiency staan in schril contrast met het gemak waarmee de Haagse politiek het ene miljard na het andere uitgeeft.

Laten we zorgen dat het dagelijks leven voor iedereen betaalbaar blijft. Wel mis ik de financiële bescheidenheid van weleer en maak ik mij wat zorgen over de toekomst. Onze economen kondigen aan dat we 17 miljard moeten bezuinigen en dat is niet niks. Dat heeft helaas meestal gevolgen voor ons als gemeenten.
Dit soort aankondigingen beloven dan ook weinig goeds. Mijn stille hoop is gevestigd op hen die op een verstandige manier met de overheidsfinanciën om willen gaan. Ik wens alle samenwerkende politici in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen veel financiële wijsheid toe.

Henk Wessel, wethouder