De Nieuwe Deel

In 2019 hebben de inwoners van Doornspijk een visiekaart opgesteld. Op deze kaart staat welke wensen de inwoners hebben voor het dorp. Eén van die wensen is een levendig centrum; een dorpshart.

Om helder te krijgen wat de Doornspijkers willen, hebben we overlegd met onder anderen vertegenwoordigers van de scholen, de kerken, Hart van Thornspick, de zorg, De Deel, de sport, 'Doornspijk pakt aan' en de ondernemers. Deze groep heeft aangegeven het liefst een multifunctionele accommodatie te zien in Doornspijk.

De Nieuwe Deel

Als we praten over het centrum van Doornspijk dan gaat het over De Deel. Dit gebouw is verouderd. Om De Deel ligt een plein met parkeerplaatsen. De wens is om het hele gebied te verbeteren. Naast een nieuw dorpshuis is er dan ook ruimte voor bijvoorbeeld zorg, kinderopvang, detailhandel en extra woningen. Maar nieuwbouw op de huidige plek zorgt wel voor een praktisch probleem.

Nieuwe locatie?

Als De Nieuwe Deel op de plek van het huidige gebouw komt, betekent dit dat Doornspijk het minstens een jaar lang zonder dorpshuis, sporthal en verenigingsgebouw moet doen. Daarom onderzoeken we nu of De Nieuwe Deel een plek kan krijgen in de hoek Veldweg-Lageweg. Dit zogenaamde haalbaarheidsonderzoek is in het voorjaar 2024 klaar. We weten dan wat de voor- en nadelen zijn van de verschilende scenario's, wat die gaan kosten en of bijvoorbeeld een school een plek kan krijgen in het nieuwe gebouw.

Komt De Nieuwe Deel op een nieuwe plek, dan kunnen we voor de huidige locatie andere plannen maken, bijvoorbeeld woningbouw. Ook dit nemen we mee in het haalbaarheidsonderzoek.

Wat is er al gebeurd?

16 mei 2023 hebben we een eerste informatieavond gehouden over het plan. 

Wat is er uitgekomen?

Alles wat tijdens de informatieavond aan bod is gekomen, is samengevat in vier tekeningen:

Stand van zaken maart 2024

Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek naar de plannen afgerond. Bekijk het haalbaarheidsonderzoek MFA Doornspijk.

Samengevat: er zijn mogelijkheden om op de hoek van de Lageweg en de Veldweg een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) te bouwen. Dat heeft veel voordelen: Doornspijk krijgt weer een eigentijds dorpshuis, waar meer plek is voor bijvoorbeeld zorgfuncties, (muziek)verenigingen en sport.

Verder kijken we of CNS De Regenboog ook naar deze plek kan verhuizen. Door de school te verplaatsen naar de overkant van de weg, waar de meeste voorzieningen zitten, zijn we weer een stukje dichter bij ons doel om zoveel mogelijk voorzieningen aan één kant van de weg te hebben. Daardoor hoeft minder verkeer de Zuiderzeestraatweg over te steken. Verder komen er woningen op de nieuwe locatie, iets waar Doornspijk veel behoefte aan heeft. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap, want ook op de huidige plek van De Deel kunnen nieuwe woningen gebouwd worden.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen we de plannen meer op detailniveau gaan uitwerken. Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'Plannen De Nieuwe Deel in Doornspijk krijgen vorm'.