Ontheffing voor openingstijden horecabedrijf aanvragen (verlaatje)

Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U krijgt de ontheffing maximaal twaalf keer per jaar.
  • U organiseert een eenmalig feest of evenement.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente per e-mail: gemeente@elburg.nl

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht