Uitgifte onroerende zaken

Onder deze rubriek worden, vanwege arrest HR 26/11/2021, mededelingen gedaan dat de gemeente voornemens is onroerende zaken 1 op 1 uit te geven (verkoop, pacht en verhuur) en dat er om objectieve redenen maar één kandidaat is.