Ruimtelijke plannen

  • Bestemmingsplannen

    In een bestemmingsplan staat waar en wat er mag qua bebouwing. Er staat ook in waarvoor u een gebouw mag gebruiken. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen.

    Meer informatie...

  • Ruimtelijke plannen

    Met de website Ruimtelijkeplannen.nl wil de overheid ruimtelijke plannen op transparante wijze bereikbaar maken voor iedereen. De website zal in de toekomst de volledige en actuele situatie van iedere willekeurige locatie in Nederland weergeven, op een betrouwbare en duidelijke manier. Dit betekent dat u bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunt raadplegen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een kaart opvragen van een locatie waarin u geïnteresseerd bent.

    Meer informatie...