Ontwikkelfonds Regio Zwolle: voor een betere arbeidsmarkt

Een financiële stimulans voor de opleiding van uw medewerkers

De Regio Zwolle wil werken aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt. Het Ontwikkelfonds, waaraan ook de gemeente Elburg bijdraagt, is door hen opgezet om werkgevers financieel te ondersteunen bij het her-, bij- en omscholen van hun medewerkers. Daarmee zorgen we voor een betere beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van onze arbeidsmarkt:

 1. Beschikbaarheid: door medewerkers verder op te leiden worden zij beschikbaar voor meer openstaande vacatures;
 2. Wendbaarheid: flexibiliteit van medewerkers maakt onze arbeidsmarkt veerkrachtiger;
 3. Inclusiviteit: ook mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn potentiële werknemers.

Individueel, per bedrijf

 • max. € 25.000 euro per bedrijf;
 • 50/50 cofinanciering: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de kosten;
 • bijdrage is min. € 1.000 en max. € 2.500 per werknemer;
 • voor max. 20 werknemers;
 • de opleiding moet gegeven worden door een erkende opleider (geen regulier bekostigd onderwijs, geen reguliere BBL-opleiding, wel maatwerkopleidingen van een ROC, wel door branche erkende opleiders);
 • de opleiding mag max. 1 jaar duren;
 • de opleiding moet bedoeld zijn om de werknemer aan het werk te krijgen/houden (herscholing, bijscholing, omscholing);
 • de werkgever moet de aanvraag doen;
 • er mag gestapeld worden met cofinanciering uit het branchegerichte O&O-fonds/OTIP;
 • de opleiding mag maximaal op HBO-niveau zijn;
 • ook de op te leiden werknemer mag maximaal HBO geschoold zijn;
 • de werkgever of de werknemer moet in regio gevestigd zijn;
 • een uitzendbureau mag ook aanvraag doen namens een bedrijf, bij voorkeur wordt samen een aanvraag gedaan.

Via een samenwerkingsverband

 • max. € 100.000 per aanvraag;
 • voor samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente en/of een opleider;
 • 50/50 cofinanciering: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de kosten;
 • de opleiding mag max. 1 jaar duren;
 • moet min. 2 van de 3 doelen bereiken: beschikbaarheid, wendbaarheid, inclusiviteit.

Beoordeling van de aanvragen

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken in hoeverre de doelstelling van de HCA wordt bereikt (beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van medewerkers). Verder wordt gekeken naar de proportionaliteit (verhouding investering in opleiden tot resultaat in arbeidsplaatsen) en doeltreffendheid (wordt met deze opleiding het beoogd resultaat bereikt?). De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de start van de opleiding worden ingediend.

Aanmelden

Aanmelden kan via het online-aanmeldformulier op www.upgradejezelfregiozwolle.nl. Voor hulp bij de aanvraag zijn Nickie de Vries en Moniek Bom beschikbaar. U kunt hen bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.

________________________________________________________________________________________________________________________

Upgraden in tijden van Corona: Ontwikkelfonds Regio Zwolle beweegt mee

Werkgevers en zelfstandig professionals in Regio Zwolle hebben de afgelopen maanden de weg gevonden naar Upgrade Jezelf en het bijbehorende Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Het fonds heeft werkgevers en zelfstandigen cofinanciering verstrekt voor om-, her- en bijscholing. Een prachtige ontwikkeling, waarmee we samen bouwen aan een wendbare en flexibele arbeidsmarkt. Onverwachts staat onze samenleving nu in het teken van de strijd tegen het Corona-virus.

De overheid heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu de maatregelen omtrent het Corona-virus voor lange tijd zijn verlengd en aangescherpt, heeft dat gevolgen voor de bedrijven in onze regio.

Het kan zijn dat uw aandacht verschuift van anticiperen op de krimpende arbeidsmarkt van de toekomst, naar nú handelen voor de business van vandaag. Het team achter Ontwikkelfonds Regio Zwolle heeft er dan ook alle begrip voor dat het belang van upgraden momenteel voor ieder bedrijf anders is.

Wat betekent dit praktisch?

 • Is uw aanvraag voor cofinanciering goedgekeurd en is de subsidie toegekend, dan nemen we voor 10 april 2020 contact op om uw aanvraag te bespreken.
 • Heeft u een aanvraag ingediend en overweegt u die nu uit te stellen, neem dan contact met ons op.
 • Twijfelt u of dit het moment is om een aanvraag te doen en wilt u daarover van gedachten wisselen, ook dan staan onze business developers voor u klaar.
 • Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen.