Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

De coronasteun aan ondernemers is per 1 oktober gestopt. Dat geldt ook voor de Tozo en de TONK-regeling. Ondernemers die vanaf 1 oktober nog niet genoeg inkomsten hebben, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit.

De Bbz is een bestaande regeling, maar hij wordt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 versoepeld. Deze tussenregeling noemen we Bbz Soepel (tussen Tozo en reguliere Bbz). Vanaf 1 januari 2022 geldt de normale Bbz weer. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Steun aan ondernemers - Bbz soepel'.

Beschrijving

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Aanvraag Bijstandsverlening zelfstandigen

U kunt de aanvraag ook op het gemeentehuis doen, daarvoor moet u een afspraak maken. Selecteer bij het maken van een afspraak 'Info bijstand aanvragen'.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Bijzonderheden

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)