Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Aanvraag Bijstandsverlening zelfstandigen

U kunt de aanvraag ook op het gemeentehuis doen, daarvoor moet u een afspraak maken. Selecteer bij het maken van een afspraak 'Info bijstand aanvragen'.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Bijzonderheden

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)