Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Ondersteuning ivm de Corona crisis: het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

De gemeente wordt hiervoor uw aanspreekpunt zodra de regeling open gesteld wordt. U kunt nog geen aanvraag indienen. Wel kunt u per mail uw vragen stellen aan corona-ondernemers@elburg.nl . Zodra het Ministerie van SZW de regeling heeft uitgewerkt, komt dit op de website van de gemeente te staan. De ondernemers met wie de heer Boonstra al contact heeft gehad, worden hierover door hem per mail geïnformeerd. Met daarbij aangegeven welke informatie nodig is en hoe de aanvraag ingediend kan worden. Hiernaast is de accountmanager bedrijven, mevrouw Middendorp, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Elburg voor alle (algemene) ondernemersvragen, 0525 688 688. Net als anders zijn zij beiden ook beschikbaar voor specifieke vragen en proberen wij met de ondernemers mee te denken in maatwerkoplossingen indien dit gewenst of noodzakelijk is.

Beschrijving

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Aanvraag Bijstandsverlening zelfstandigen

U kunt de aanvraag ook op het gemeentehuis doen, daarvoor moet u een afspraak maken. Selecteer bij het maken van een afspraak 'Info bijstand aanvragen'.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Bijzonderheden

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)