Uitgifte bedrijventerrein Broeklanden II gestart

Henk Wessel op BroeklandenHet 6,5 hectare grote bedrijventerrein Broeklanden I in Elburg is inmiddels helemaal uitgegeven. Ruim 20 bedrijven hebben er een plek gevonden om verder te groeien, wat een flink aantal nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Om ook andere bedrijven de ruimte te geven om te groeien start de gemeente nu met de uitgifte van het tweede deel van dit terrein: Broeklanden II. Daarmee wordt 4,9 hectare bedrijfsgrond beschikbaar voor bedrijven in de milieucate- gorieën 1 t/m 3.2.

Zorgvuldige uitgifte

De gemeente wil deze bedrijfsgrond zorgvuldig uitgeven. Beschikbare bedrijfsgrond is immers schaars. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is een belangrijk streven. Daarom heeft het college van B&W uitgiftecriteria vastgesteld op basis waarvan wordt besloten met welk bedrijf het verkoopproces voor een bedrijfskavel wordt ingegaan, en op welk tijdstip. Daarin wordt de voorkeur voor lokale bedrijven aangegeven, evenals voor bedrijven met knelpunten op ruimtelijk of milieutechnisch vlak. Ook wordt gekeken naar het pand dat door het verhuizende bedrijf wordt verlaten: kan daar een andere lokaal bedrijf in groeien?  

Op https://www.elburg.nl/Ondernemers/Bedrijventerreinen/Bedrijventerrein_Broeklanden kunt u het document met de uitgiftecriteria en het uitgifteproces inzien.

Geïnteresseerd in een bedrijfskavel?

Heeft uw bedrijf groeiambities en bent u geïnteresseerd in een kavel op Broeklanden II? Neem dan contact op met Monique Middendorp, adviseur Economie, via monique.middendorp@elburg.nl of  (0525) 688 688.