Tien pilotbedrijven gezocht voor verdere verduurzaming

  • Zijn je jaarlijkse energiekosten hoger dan € 20.000? 
  • Heb je onlangs een energieadvies ingewonnen en een offerte aangevraagd bij je installateur en/of aannemer om je pand te verduurzamen?
  • Wil je deze verduurzaming liever niet ten koste laten gaan van de investeringsruimte voor je kernactiviteiten?

De Stichting BespaarGarant is op zoek naar concrete praktijkcases voor een nieuw op te zetten publiek-privaat investeringsfonds. Dit fonds biedt energie-besparing-als-een-dienst. Daarmee kun je je verduurzamingsproject balansneutraal laten financieren. 

Wat is energiebesparing-als-een-dienst?

Veel bedrijven en instellingen willen hun pand balansneutraal (off-balance) verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van de investeringsruimte voor hun kerntaken. Daarom ontwikkelt Stichting BespaarGarant momenteel samen met het Rijk (EZK en BZK) en diverse investeringsfondsen een energie-besparing-als-een-dienst model. Een publiek-privaat investeringsfonds investeert daarbij in je verduurzamingsproject en brengt vervolgens een service-vergoeding bij je in rekening. Je huidige operationele kosten voor de geleverde energie verschuiven daarmee dus naar operationele kosten voor de bespaarde energie. Voordeel: je behoudt je investeringsruimte voor je kernactiviteiten, want het verduurzamingsproject heeft geen impact op liquiditeit en solvabiliteit.

Wie is BespaarGarant?

Verduurzamen kan en moet veel makkelijker! Daarom bundelen de brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland hun krachten in Stichting BespaarGarant. Gezamenlijk introduceren zij nu een standaardmethode om gebouwen met een technische prestatiegarantie en desgewenst ook balansneutrale financiering te laten verduurzamen. Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energie-adviseurs, banken en investeringsfondsen kunnen meedoen. Voor meer informatie zie: www.BespaarGarant.nl  

Ben je geïnteresseerd?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek via www.bespaargarant.nl/adviesLet op: provincie Gelderland subsidieert de ontwikkelkosten á € 1.950 voor de eerste 10 BespaarGarant projecten in Gelderland, dus meld je snel aan voor een vrijblijvende verkenning van je mogelijkheden om daarvan te profiteren.