Onderzoek naar ondernemersklimaat in gemeente Elburg

MKB-Nederland reikt om het jaar een prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Daarvoor worden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook gemeente Elburg vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen. U kunt de enquête invullen op https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/elburg.

Wethouder Henk Wessel: “In de enquête gaat het om thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke lasten voor ondernemers. Daarnaast wordt gemeten hoe onze ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren. We willen op deze manier meer inzicht krijgen in hoe wij de ondernemersdienstverlening kunnen versterken.”

MKB Nederland wil met de onderzoeksresultaten inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen, zodat zij een prettig ondernemersklimaat kunnen creëren en versterken. Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: “Gemeenten doen doorgaans veel voor hun ondernemers. Ondanks deze inzet gaat het soms toch mis en dat is jammer, want de ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap. Meer bedrijvigheid is goed voor de economie en draagt bij aan het prettig wonen en leven in een gemeente.” Met de uitkomsten kan MKB Nederland Regio Zwolle in samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen en gemeenten gericht aan de slag om het ondernemersklimaat te versterken.

Het DNA van de economie in Regio Zwolle bestaat uit veel mkb en familiebedrijven. Henk Wessel: “Als lid van de Regio Zwolle pakt de gemeente Elburg economische thema’s waar mogelijk samen op. Het tweejaarlijkse onderzoek naar het ondernemersklimaat in de gemeenten is dan ook een waardevol instrument om lokaal en regionaal inzichten te verkrijgen. Daarmee kunnen we onze economische topregio versterken.”

Deelnemen

Neem deel aan het onderzoek via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/elburg