Corona: gevolgen voor ondernemers

Als ondernemer wordt u hard geraakt door het corona-virus. Uw klanten haken af, u verliest veel omzet of moet de deuren zelfs tijdelijk sluiten. De gemeente Elburg leeft met u mee en wil u ondersteunen.

Steunmaatregelen en regelingen voor ondernemers

De gemeente voert de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) uit. Op dit moment geldt de Tozo 3, waarbij zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum kunnen krijgen. Tozo 3 geldt voor 6 aaneengesloten maanden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Daarnaast kunt u een (aanvullende) aanvraag indienen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 tegen een rentepercentage van 2%. Via onze website kunt u een aanvraag indienen Tozo 3. Heeft u vragen, dan kunt u die per mail stellen via corona-ondernemers@elburg.nl

De Kamer van Koophandel heeft een Corona-loket opengesteld, waar u veel antwoorden op uw vragen vindt. Dit loket is te vinden op www.kvk.nl/corona en te bereiken via 0800 2117. Hier leest u ook welke regelingen en steunmaatregelingen er voor ondernemers zijn.

Meer informatie

U vindt op www.elburg.nl, onder de knop Ondernemers, meer informatie en verwijzingen naar relevante websites. De gemeente heeft een aanspreekpunt voor zelfstandigen met financiële problemen, de heer J. Boonstra. U kunt hem benaderen via het mailadres corona-ondernemers@elburg.nl. Hiernaast is de accountmanager bedrijven, mevrouw Middendorp, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Elburg voor alle (algemene) ondernemersvragen 0525 688 688.