Onafhankelijk energieadvies voor ondernemers

Nederland wil in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een local-for-local adviestraject zonder winstoogmerk. Het maakt gebruik van een landelijk beproefde methodiek die door Stichting Energieke Regio is ontwikkeld. Het is doeltreffend én het maakt duidelijk dat investeren in duurzaamheid loont. Niet alleen op milieugebied, maar ook financieel. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Inschrijven kan via www.igev.nl/energiekebedrijven.

Keuzevrijheid

Een onafhankelijke energieadviseur uit de regio brengt de huidige situatie van een bedrijf in kaart. Hij geeft aan hoe de ondernemer energiezuinig en kostenefficiënt kan verbeteren, met oplossingen die passen bij de ambities van de ondernemer. De ondernemer bepaalt vervolgens zelf of hij het advies opvolgt, wat hij daarvan laat uitvoeren en door wie. Desgewenst helpt de energieadviseur de ondernemer bij de uitvoering van de maatregelen.

Gezocht: koplopers

Bedrijven die voorop lopen met energiebesparende maatregelen kunnen zich bij IGEV ook aanmelden als ‘koploper’. Daarmee kunnen ze andere bedrijven inspireren over de energiebesparende maatregelen die zij zelf succesvol hebben doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie en andere technische installaties. Zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, maakt hier ook deel van uit.

Gezamenlijk initiatief

Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van het Noord-Veluws Ondernemers Overleg, Innovatiehuis De Diamant, VNO-NCW Midden, Rabobank, Stichting Energieke Regio, IGEV, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland. Meer informatie over het project vindt u op www.igev.nl/energiekebedrijven.

Bekijk de folder Energieke Noord-Veluwse Bedrijven (pdf, 2Mb)