Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente gebruiken

Wanneer u een bouwkavel voor de bouw van een bedrijfsopstal wilt kopen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwkavels die bij haar in eigendom zijn.

Voorwaarden

Het gewenste bouwplan moet voldoen aan voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat en hoe u mag bouwen. De gemeente moet uw bouwplan goedkeuren. Daarnaast moet uw bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

Aanvraag

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit.

Aanpak

  • Schriftelijk verzoek voor aankoop bouwkavel indienen  en reserveringsovereenkomst sluiten.
  • Bouwplan voorbereiden en schetsontwerp laten goedkeuren.
  • Na goedkeuring koopovereenkomst sluiten.

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.