Welstandsaspecten Broeklanden

Dit document geeft richtlijnen voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Broeklanden , zowel voor wat betreft de te bouwen gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte, als reclame-uitingen. Het document maakt onderdeel uit van de gemeentelijke welstandsnota. O.a. de welstandscommissie zal de erin beschreven richtlijnen gebruiken bij de toetsing van bouwplannen.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Welstandsaspecten Broeklanden pdf, 3MB