Onderwijs

De gevluchte kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. 

Basisonderwijs

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2) stromen in binnen de reguliere scholen. Taal speelt in deze klassen nog geen grote rol en zo zullen de kinderen het Nederlands makkelijk oppakken.

Wat betreft de verdeling wordt er op maat bekeken welke scholen plek hebben om deze kinderen op te vangen en les te geven. Bij de ene school is er meer plek dan bij een andere school. Er is een werkgroep ‘Basisonderwijs’ die deze verdeling op zich neemt.

Voor de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) zijn er twee aparte taalklassen georganiseerd. De maximale groepsgrote is 15 kinderen per klas. De leerlingen krijgen in de ochtend les van 9.00 uur tot 12.00 uur. Er is een taalklas gevestigd op Bospark Dennerhode. Hier ontvangen de kinderen die verblijven op het park zelf en van camping de Scheepsbel. De andere locatie is gevestigd in Elburg in het ACM-gebouw (Noorderbreedte 2-4). Hier ontvangen de kinderen uit de gastgezinnen onderwijs. 

Qua manier van lesgeven sluiten de taalklassen aan bij de reeds aanwezig Taalklas in Elburg. De eerste weken zullen in het teken staan van kennismaken, zich welkom voelen en zicht krijgen op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Vervolgens zal de nadruk meer komen te liggen op het onderwijs.  

Voortgezet onderwijs

Vanaf 11 mei zijn er twee ISK-groepen gestart in Elburg. ISK staat voor Internationale Schakel Klassen. Deze klassen zijn voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen. De focus ligt op het leren van de Nederlandse taal. Na de ISK kunnen leerlingen naar de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs.
Op dit moment ontvangen er zo'n 40 leerlingen onderwijs in deze klassen.

De leraren voor deze groepen worden geleverd door de ISK uit Harderwijk. Leerlingen kunnen zich melden bij ISK in Harderwijk door te mailen naar Siska Kooistra: skooistra@landstede.nl. Er wordt dan contact opgenomen.

Het is belangrijk dat de kinderen onder de 18+ zijn ingeschreven in zowel de gemeente als de Basisregistratie Personen. Wanneer dit nog niet is gedaan, verzoeken we u dit alsnog te doen.

Bij inschrijving van kinderen in de leeftijd van 12 tm 18 jaar zal er een aanmeldingsformulier afgegeven worden waarmee kinderen zich aanmelding voor de ISK. 
Wat betreft de kinderen va het basisonderwijs zal de gemeente contact opnemen over de start van het onderwijs.

Dit is de manier waarop we tot aan de zomervakantie invulling geven aan het onderwijs. Op dit moment is de regiegroep Onderwijs het onderwijs voor na de zomervakantie aan het organiseren. Zodra hier meer over bekend is zal dit direct gedeeld worden met de betrokken ouders, begeleiders en kinderen. Ook zal de informatie gedeeld worden op deze website.