Leefgeld

Krijgen de vluchtelingen uit Oekraïne financiële ondersteuning?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd.

  • Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen.

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand.

  • Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra (+€ 260 = € 475 totaal per volwassene per maand)
  • Kinderen € 55 extra per maand (+€ 260= € 315 totaal per kind per maand). 

Totaal dus € 475 voor een volwassene en € 315 per kind.

Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Hierover kunnen de vluchteling en het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Het is verstandig om die afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat het gastgezin en de vluchteling beiden dezelfde verwachting hebben. Het gastgezin ontvangt van de overheid géén financiële vergoeding.

Uitkering van het leefgeld

De gemeente keert het leefgeld uit aan de vluchteling. Hiervoor moet de vluchteling eerst geregistreerd staan bij de gemeente. Het gastgezin kan de vluchteling helpen bij het aanmelden bij de gemeente.

De uitbetaling van het leefgeld zal maandelijks plaatsvinden. Bij voorkeur op een Nederlandse bankrekening van de vluchteling zelf, maar anders via een ‘money card’ (​een prepaid pinpas) die de gemeente regelt. We verwachten uiterli​jk begin mei het leefgeld ​over de maanden april en mei uit te kunnen keren. Daarna betaalt de gemeente aan het begin van elke maand het leefgeld uit voor die maand. Heel veel gemeenten zoeken naar werkbare oplossingen om dit goed te regelen, waardoor het bij leveranciers heel druk is.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
  • Betaald werk doen. De vluchteling meldt dit bij de gemeente: werk-vluchtelingen@elburg.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Vragen rondom bankrekeningen en zorgverzekering
U kunt bij het Sociaal en Financieel Trefpunt terecht met vragen rondom het aanvragen van bankrekeningen en zorgverzekeringen.
Gevolgen leefgeld bij werken

De overige gezinsleden blijven dan recht houden op leefgeld. Het gaan werken heeft dus alleen gevolgen voor het leefgeld van diegene die gaat werken. Heeft een persoon inkomsten, dan wordt het leefgeld per de 1e van de volgende maand stopgezet.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kinderbijslag

Als een Oekraïense vluchteling leefgeld ontvangt​ is er geen recht op kinderbijslag. Wanneer iemand gaat werken, is er mogelijk wel recht op kinderbijslag van de SVB. De Oekraïense vluchteling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Werken in loondienst;
  • Het kind moet minimaal drie maanden aaneengesloten in Nederland zijn.

Kinderbijslag wordt per kwartaal toegekend. Er is alleen recht op kinderbijslag over een kwartaal als er op de eerste dag van het kwartaal aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan.

De Oekraïense vluchteling moet zelf de aanvraag kinderbijslag indienen. Daarna checkt de SVB of er recht is. Dit wordt gecheckt aan de hand van gegevens van het UWV en BRP. Als er recht is op kinderbijslag vindt de betaling per kwartaal achteraf plaats.

Praktisch gezien betekent dit dat 1 juli 2022 de eerste mogelijkheid is voor Oekraïense vluchtelingen om recht te hebben op kinderbijslag, als ze voldoen aan de voorwaarden. Als ze hier recht op hebben, dan wordt 1 oktober met terugwerkende kracht het derde kwartaal uitbetaald.