Zorg, werk en jeugd

De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk, zorg en jeugd. Dit doen wij door uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Op deze pagina’s vindt u daar allerlei informatie over.

Eigen kracht
Zelfredzaamheid is erg van belang in deze wetten en in onze samenleving. Zelfredzaamheid in de zin van het voeren van een eigen huishouden, het opvoeden van kinderen, maar ook het meedoen aan activiteiten en/of het hebben van werk. Wij willen dat u zo lang en zo goed mogelijk mee kunt doen in de maatschappij. Wanneer u dus tegen problemen aanloopt in uw dagelijkse leven, is het van belang om eerst te kijken wat u zelf kunt doen om uw situatie te verbeteren. Ook uw netwerk (familie, vrienden, buren, kerkelijke gemeente) kunnen hierbij een grote rol spelen. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd, waar u kunt aankloppen voor ondersteuning.

Ondersteuning
De gemeente kan passende ondersteuning bieden bij inwoners die het niet op eigen kracht of met inzet van hun netwerk en vrijwilligersorganisaties redden. Wanneer u bij ons aanklopt, bekijken we samen met u welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is. Zodat u zich zo snel mogelijk weer kunt redden en mee kunt doen in de maatschappij.

Zoeken

Volg ons