Hulp bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de intensieve zorg voor iemand binnen uw gezin. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. De Wmo consulent kan dan samen met u bekijken wat u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen, en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De Wmo consulent bespreekt samen met u wat er mogelijk is en stelt een beschikking op waarin staat welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

U kunt voor uw hulpvraag onderstaand formulier invullen.

Meldingsformulier WMO

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Neem contact op met de wijkverpleging of uw ziektekostenverzekeraar.

Voorwaarden

Als u een huisgenoot heeft die huishoudelijk werk kan doen, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten

Voor hulp in de huishouding kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Aanvraag

U vraagt hulp bij het huishouden aan bij het Sociaal Trefpunt:

Vragen over zorg, welzijn en wonen kunt u stellen bij het:
Sociaal Trefpunt
Lange Wijden 33a
8081 VS Elburg
Telefoon: 0525-682211
Email: vraag@sociaaltrefpunt.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De consulenten van de gemeente (Wmo en Participatie) zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9:00 uur en 12:30 uur.

U kunt ook binnenlopen bij het Sociaal Trefpunt in 't Huiken op maandag van 16.30 - 18.30 uur, dinsdag van 13.30 - 15.30 uur en op vrijdag van 10.00-12.00 uur .

Heeft u al een voorziening via de Wmo en wilt u een Wmo consulent spreken, dan kunt u tussen 9.00-12.30 uur bellen naar het Sociaal Trefpunt en in het keuzemenu kiezen voor 'Wmo".