Hulp bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. De gemeente kan dan samen met u bekijken wat u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u kan betekenen, en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente bespreekt samen met u wat er mogelijk is en stelt een beschikking op waarin staat welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

U kunt voor uw hulpvraag onderstaand formulier invullen.

Meldingsformulier WMO

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Neem contact op met de wijkverpleging of uw ziektekostenverzekeraar.

Voorwaarden

Als u een huisgenoot heeft die huishoudelijk werk kan doen, komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten

Voor hulp in de huishouding kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Aanvraag

U vraagt hulp bij het huishouden aan bij de gemeente.

Vragen over zorg, welzijn en wonen kunt u stellen bij:
Loket doe’th
Lange Wijden 33a
8081 VS Elburg

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: 0525-682211
Email: doeth@elburg.nl

Heeft u al een voorziening via de Wmo, dan kunt u bellen naar 0525-688688 tijdens het spreekuur van de Wmo consulenten van de gemeente: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. Selecteer bij het maken van een afspraak 'voorziening Wmo'.

Uitgelicht