De wijkontmoetingscentra

Een Wijkontmoetingscentrum is een plek in de wijk waar bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten, samen koffie drinken, de krant lezen en bijvoorbeeld een gezelschapsspel spelen. Burgers en organisaties organiseren er tal van activiteiten en bijeenkomsten, zoals een wijkrestaurant, bridgeavond of ruilbeurs. U kunt binnenlopen voor de ontmoeting met anderen, wanneer u een luisterend oor wilt vinden, of wanneer u zelf een initiatief wilt opstarten in uw wijk. Op de volgende plaatsen zijn wijkontmoetingscentra: