Maatschappelijke opvang

Misschien bent u dakloos. Of misschien bent u bang dat u binnenkort dakloos wordt. Vraag om hulp bij het Sociaal Trefpunt of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij geven informatie en advies. Ook als u anderen kent die door problemen hun huis (gedwongen) hebben verlaten, kunt u om hulp vragen. Eventueel kunnen het Sociaal Trefpunt of het CJG u doorverwijzen naar de GGD of een instelling voor opvang.