Wijkgericht werken in de gemeente

In alle kernen en wijken van Elburg is een wijkcomité actief. Heeft u een goed idee voor uw woonomgeving?

In 2019 zijn er nog 2 wijkcomités actief. Dit jaar wordt gezien als een overgangsjaar. Vanaf 2020 kent de gemeente geen wijkcomités meer. 

  1. ’t Harde;
  2. Vesting/Molendorp

De wijkcomités bestaan uit enthousiaste vrijwilligers, die circa 1 keer in de 6 weken bij elkaar komen om te overleggen over hun woon- en leefomgeving. De wijkcomités bestaan uit bewoners uit de wijk en vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de wijk (man, vrouw, jong, oud enz). Het doel van de wijkcomités is om bij te dragen aan een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen. Een belangrijke taak is het geven van advies en informatie aan de gemeente over onderwerpen die hier mee te maken hebben, zoals wonen, verkeer, veiligheid en onderhoud. Een goed contact tussen de wijkcomités en de bewoners van de wijk is hierbij van groot belang. De wijkcomités verspreiden daarom nieuwsbrieven en organiseren wijkavonden om de wijkbewoners te infomeren en geïnformeerd te worden. De wijkavonden zijn het afgelopen jaar door veel bewoners bezocht. De werkzaamheden van de wijkcomités richten zich hoofdzakelijk op de bebouwde kom, maar ook vragen vanuit het buitengebied zijn welkom.

De wijkcomités zijn opgericht op initiatief van de gemeente. Hiermee wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. De schakel tussen de gemeente en de wijkcomités is de wijkambtenaar. Bij de vergaderingen van de wijkcomités zijn zowel de wijkambtenaar als de wijkagent aanwezig en ook de wijkwethouder is er regelmatig bij. Door overleg tussen de wijkcomités, de gemeente en de politie worden de bewoners meer betrokken bij de gemeentelijke ontwikkelingen en bij hun eigen leefomgeving. Omgekeerd krijgt de gemeente meer zicht op wat er leeft bij de bewoners.