Vestingraad Elburg

De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van het museaal platform, het wijkcomité, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging, bewoners van het havengebied, de oudheidkundige vereniging en de gemeente. Met deze samenstelling verwacht de Vestingraad de visies van de betrokkenen bij de Vesting goed te kunnen vertegenwoordigen. De leden informeren hun achterban over de onderwerpen die worden besproken en de besluiten die worden genomen.
De Vestingraad buigt zich over onderwerpen als het verkeer in de Vesting en de inrichting van de openbare ruimte. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Aangezien veel panden in de Vesting een monumentale status hebben is het plaatsen van zonnepanelen vaak niet mogelijk. Bekeken wordt hoe toch aan de duurzaamheidsambitie kan worden voldaan.

Onafhankelijk voorzitter, mevrouw Anneveld-van Wezel, geeft aan dat de verschillende belangengroepen met veel energie het leef- en werkgebied willen versterken. “Natuurlijk heb je te maken met verschillende belangen, die ook tegenstrijdig kunnen zijn. Belangrijk is dan om met elkaar in gesprek te blijven en te kijken naar de gezamenlijke doelen. Die zijn er genoeg. “

Uitgelicht