Vestingraad Elburg

De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van het museaal platform, het wijkcomité, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging, bewoners van het havengebied, de oudheidkundige vereniging en de gemeente. Met deze samenstelling verwacht de Vestingraad de visies van de betrokkenen bij de Vesting goed te kunnen vertegenwoordigen. De leden informeren hun achterban over de onderwerpen die worden besproken en de besluiten die worden genomen.
De Vestingraad, onder voorzitterschap van Hans Witteveen buigt zich over onderwerpen als het verkeer in de Vesting en de inrichting van de openbare ruimte. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Aangezien veel panden in de Vesting een monumentale status hebben is het plaatsen van zonnepanelen vaak niet mogelijk. Bekeken wordt hoe toch aan de duurzaamheidsambitie kan worden voldaan.