Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u zelf dan wel de verhuurder van uw woning of door inhuur van een gespecialiseerd bedrijf, het ontstoppingsstuk opzoeken op uw perceel, en vaststellen waar de verstopping zich bevindt. Kosten inhuur voor opdrachtgever. Bij nieuwe woningen kunt u het ontstoppingsstuk vaak vinden bij de grens van uw tuin en in het trottoir, bij oude woningen vaak bij de voordeur. Voor de exacte locatie kan in de meeste gevallen een tekening worden opgevraagd bij de gemeente. Is deze niet te vinden dan kan de gemeente, tegen een vergoeding, het stuk voor u opzoeken c.q. opgraven, u dient hierbij zelf aanwezig te zijn.

Blijkt het stuk leeg te zijn dan zit de verstopping op uw eigen terrein, of in/onder uw eigen woning. De daaraan verbonden kosten voor ontstopping komen voor uw eigen rekening. Staat het stuk vol dan bevindt de verstopping zich op gemeentegrond, u moet dan de gemeente inschakelen, tel.nr. 0525-688688. Als een medewerker van de gemeente bevestigt dat de verstopping zich op gemeentegrond bevindt kunt u de gemaakte kosten voor het opsporen van het stuk door een gespecialiseerd bedrijf tot een maximum bedrag van € 200,-- in rekening brengen bij de gemeente.

Bijzonderheden

Aanpak

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht